AD a Chyflogaeth

Cyfraith Cyflogaeth a Chymorth Adnoddau Dynol

Bob blwyddyn mae nifer helaeth o fusnesau yn profi problem gyfreithiol sylweddol yn ymwneud gydag aelod o staff neu’r busnes. Nid oes llawer o fusnesau yn gallu fforddio cael arbenigwr i’w helpu i ddatrys y broblem yn gyflym ac mewn modd effeithiol er mwyn sicrhau nad yw’r busnes yn cael ei darfu. Dyma ble gall Agri Advisor eich helpu.

Mae Agri Advisor yn gwmni lleol y gallwch roi ffydd ynddynt er mwyn sicrhau eich enw da, eich staff ac eich busnes. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau cyfreithiol a chynghorol er mwyn rhoi cyngor penodol ac arbenigol i ffermwyr, cwmnïau bach a mawr a pherchnogion tir. Gallwch roi ffydd yn Agri Advisor i wneud y canlynol:

 • Datrys sefyllfaoedd cymhleth
 • Atal anghydfodau
 • Arbed amser ac arian
 • Atal niwed i’ch enw da a’ch perthnasoedd yn y gweithle
 • Eich helpu i gadw staff da
 • Cymorth ar hyd y broses gan rhywun sydd gyda blynyddoedd o brofiad
 • Cyngor lleol gan gyfreithwyr

Byddwn yn gallu eich helpu gyda’r canlynol:

 • Cyfleodd cyfartal
 • Rheoli perfformiad
 • Disgyblaeth a Gofedigaeth
 • Rheoli absenoldeb
 • Ymddiswyddiadaethau
 • Ail strwythuro ac Ail drefnu
 • Pensiynau’r gweithle
 • Cytundebau
 • Meddalwedd AD
 • Cymorth Iechyd a Diogelwch
 • Hyfforddiant Mewnol wedi ei deilwrio
 • Cymorth ymgynghoriaeth ar safle
 • Cymorth AD/ Masnachol Cyfreithiol

 

Cyflogi gweithwyr fferm

Mae ein tîm cyflogaeth yn delio ag amrywiaeth eang o faterion o safbwynt cyflogwr a gweithiwr. Rydym yn gallu rhoi cyngor ar gontractau gweithwyr fferm, cytundebau setlo, busnesau ffermio sy’n cael ei ddirwyn i ben a materion eraill sy’n gysylltiedig â chyflogaeth.


  Close


  Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib