Hannah Parry

Ymunodd Hannah ag Agri Advisor yn Nhachwedd 2018 fel ysgrifennydd cyfreithiol yng nghangen y Trallwng, wrth iddi hefyd astudio tuag at Ddiploma Graddedig yn y Gyfraith.

Ar ôl cwblhau Diploma Graddedig y Gyfraith yn llwyddiannus ym mis Mehefin 2020, mae Hannah ar hyn o bryd, ers symud yn ôl i Gaerdydd, yn astudio’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol wrth iddi hefyd ymgymryd â’i chytundeb hyfforddiant gydag Agri Advisor.

Yn ei hamser sbâr, mae Hannah yn mwynhau chwarae rygbi ac mae hi hefyd yn rhan actif o’i Chlwb Ffermwyr Ifanc lleol. Mae hi hefyd yn rhugl yn y Gymraeg.

Hannah Parry

Cyfreithwraig o dan Hyfforddiant