Adennill Dyled

 

 

Fel rhan o’n gwasanaeth llawn i’n cleientiaid busnes, gallwn eich cynrychioli wrth fynd ar drywydd a sicrhau dyledion ar eich rhan.

Os oes dyled yn gyfreithiol ddyledus i chi, mae nifer o opsiynau ar gael i’w adennill, sy’n cynnwys sicrhau taliad, cychwyn achos methdaliad, caffael gorchmynion arwystlo yn erbyn eiddo neu gafael ar writ neu orchmynion i alluogi swyddogion Llys i adennill nwyddau sy’n cyfateb â gwerth eich dyled a chostau.

Os oes gennych ddyledion sy’n ddyledus sy’n profi’n anodd eu hadennill, bydd ein tîm yn hapus i drafod eich opsiynau gyda chi.

 

Canllaw ffioedd adennill dyledion


    Close


    Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib