Eiddo Masnachol

 

Mae gan ein tîm brofiad helaeth o gynrychioli perchnogion busnes, perchnogion tir a datblygwyr. Mae gennym brofiad penodol mewn:

 • Prynu a gwerthu tir/eiddo masnachol
 • Morgeisi, gan gynnwys cyngor am Warantau Personol/taliadau trydydd parti
 • Cytundebau Tenantiaeth Fasnachol
 • Prynu a gwerthu safleoedd ar gyfer datblygiad preswyl neu fasnachol
 • Cytundebau cydweithredu rhwng gwahanol dirfeddianwyr er mwyn creu safle mwy ar gyfer datblygiad
 • Cytundebau Opsiwn/Cytundebau Detholusrwydd/Cytundebau Hyrwyddo
 • Gweithredoedd Hawddfraint
 • Cofrestriad Cyntaf Teitl


  Close


  Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib