Eiddo Preswyl

 

Gallwn ddelio gyda phob math o drafodiad eiddo preswyl. Mae’r holl waith yn cael ei gwblhau gan gyfreithiwr cymwys, neu o dan oruchwyliaeth uniongyrchol. Rydym yn eistedd ar nifer o baneli ar gyfer banciau mawr, sy’n golygu gallwn hefyd gynrychioli eich benthycwr morgais yn y trafodiad, gan arbed costau i chi.

Gallwn eich helpu gyda phob math o bynu/gwerthu; morgeisi; trosglwyddo ecwiti, cyfnewid tir a gwerthu trwy ocsiwn.

Mae gan ein tîm falchder o ran ein gwasanaeth personol ac rydym yn ymddwyn yn ragweithiol er mwyn troi proses sy’n medru bod yn straenus mor ddi-ffws â phosib i chi.


    Close


    Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib