Nicole Bishop

Ymunodd Nicole ag Agri Advisor ym mis Mawrth 2021. Yn wahanol i lawer o rai eraill yn y cwmni, nid oes ganddi gefndir amaethyddol, ac nid yw’n siarad Cymraeg, ond mae hi wrth ei bodd â her a rhoi cynnig ar bethau newydd.

Mae’n byw ger Llandudoch gyda’i theulu a hi yw’r gweithiwr ieuengaf yma yn Agri Advisor, ar hyn o bryd yn ymgymryd â’i Phrentisiaeth Busnes a Gweinyddiaeth L3.

Yn ei hamser hamdden mae Nicole yn mwynhau gwersylla a pharti da, a bydd bob amser yn cyrraedd y swyddfa fore Llun!

Nicole Bishop

Prentis Cynorthwy-ydd Swyddfa