Wendy Jones

Ymunodd Wendy ag Agri Advisor ym mis Medi 2021 ac mae’n gweithio fel cynorthwyydd gweinyddol yn ein swyddfa ym Mhumsaint. Graddiodd gyda gradd mewn Troseddeg yn 2013 ac ers hynny bu’n gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Wendy yn byw ar fferm ddefaid a chig eidion gyda’i gŵr a’i merch ac mae’n siaradwraig Cymraeg rhugl.

Wendy Jones

Cynorthwy-ydd Gweinyddol