Luke Evetts

Mae Luke yn gyfreithiwr masnachol profiadol sy’n arbenigo mewn cyfraith gorfforaethol a chyflogaeth. Dechreuodd ei yrfa gyfreithiol fel cwnsler mewnol ar gyfer SME cyn symud ymlaen i fod yn Bennaeth Cyfreithiol a Chwnsler Cyffredinol ar gyfer yr un cwmni.

Wedi hynny, bu’n gweithio i yswiriwr treuliau cyfreithiol ac i gwmni cyfreithiol sy’n delio â llwyth o achosion amrywiol iawn yn cynghori cleientiaid ar gyfraith gorfforaethol, cyfraith cyflogaeth, cyfraith contract, eiddo masnachol, a chyfraith eiddo amaethyddol.

Mae Luke yn gyfreithiwr cymwysedig ac mae’n Gyfreithiwr ac yn Gymrawd Sefydliad Siartredig Gweithredwyr Cyfreithiol.

Luke Evetts

Cyfreithiwr Ymgynghorol