Manon Thomas

Ymunodd Manon ag Agri Advisor ym mis Ionawr 2020 fel Cyfreithwraig dan Hyfforddiant.

Bu’n astudio’r Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn mynd ymlaen i astudio Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, hefyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Treuliodd flwyddyn yn gweithio fel para gyfreithwraig gyda chwmni rhanbarthol yng Nghaerdydd gan ennill profiad yn y meysydd eiddo masnachol, adeiladu a gwaith elusennol cyn ymuno â’n tîm yng Nghastellnewydd Emlyn.

Mae Manon yn byw yng Nghapel Iwan lle mae ei theulu yn rhedeg fferm gwartheg bîff a defaid ochr yn ochr gyda‘r busnes teuluol yn adeiladu a datblygu tai. Mae’n rhugl yn y Gymraeg. Yn ei hamser sbâr, mae’n mwynhau teithio, padl fyrddio, cymdeithasu a mynd i gerdded gyda’i Golden Retriever, Nansi!