Melissa Charles-Davies

Ymunodd Melissa ag Agri Advisor ym mis Gorffennaf 2019 fel cyfreithiwr dan hyfforddiant. Astudiodd Melissa y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd cyn cwblhau ei gradd Meistr mewn Drafftio a’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol Abertawe, ym mis Mehefin 2019. Mae Melissa yn cael profiad mewn gwahanol feysydd cyfreithiol gan gynnwys Eiddo, Anghydfodau a Chleient Preifat. Wnaeth Melissa cymhwyso fel Cyfreithwraig ym mis Gorffennaf 2021.

Yn wreiddiol o Gwmann, mae Melissa wedi’i leoli ym Mhumsaint a Gorsfaen ac mae’n parhau i gynyddu ei dealltwriaeth amaethyddol. Mae Melissa yn treulio ei hamser hamdden yn helpu ei thad ar ei thyddyn ym Mhencader yn ogystal â bod yn aelod gweithgar o’r CFfI lleol. Mae Melissa yn rhugl yn y Gymraeg.

Melissa Charles-Davies

Cyfreithwraig Cyswllt